พักบล๊อค..ยาวนาน..

posted on 26 May 2011 00:51 by oldtimer
 
         ...อาจจะอยู่ในน้ำ...
 
 
 
หรืออาจจะอยู่ในสายหมอกหนา..อีกไม่นานจะกลับมา